Clock

Tài nguyên dạy học

Calendar

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Đóng góp ý kiến về website
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Từ điển trực tuyến


  Tra theo từ điển:  Cá cảnh

  Thời tiết

  Truyện Cười

  Xem truyện cười

  Chào mừng quý vị đến với website của trường thcs định an

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QĐ Thành Lập Ban Quản Trị Website

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tư liệu
  Người gửi: Trần Ngọc Thơm (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:37' 08-10-2014
  Dung lượng: 129.5 KB
  Số lượt tải: 111
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS ĐỊNH AN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         Số: 20/QĐ-THCSĐA                                  Định An, ngày 9  tháng 10 năm 2014
  QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập ban quản trị và ban biên tập Website nhà trường
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐỊNH AN
             Căn cứ vào Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
  Căn cứ vào thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;
  Căn cứ vào công văn số 72/PGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Phòng GD & ĐT huyện Dầu Tiếng về việc triển khai và hoàn thiện trang Website Violet trong trường học;
  Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của nhà trường; 
  Xét năng lực của cán bộ, giáo viên, công nhân viên của nhà trường,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập trang tin điện tử (Website) trên Internet của Trường THCS Định An với tên miền: http://violet.vn/thcs-dinhan-binhduong
  Cử các ông bà có tên sau đây vào ban quản trị và ban biên tập Website:
  1. Ông: Lê Văn Hải          Hiệu trưởng                     Trưởng ban
  2. Bà: Hồ Thị Yến                          Phó Hiệu trưởng              Phó ban
  3. Bà: Nguyễn Thị Thu Hưởng        Giáo viên Tin học            Phó ban TT
  4. Bà: Võ Thị Hồng Nhung               Văn thư                           Thành viên
  5. Ông: Trần Văn Lâm                 CT.CĐCS                      Thành viên
  6. Bà: Lê Thị Thu Thủy                  TPT Đội                         Thành viên
  7. Ông: Nguyễn Thanh Hội              Bí thư Chi đoàn               Thành viên
  8. Ông: Đỗ Văn Hào Tổ Trưởng NK Thành Viên
  9.Ông: Bùi Văn Phấn Tổ Trưởng TN Thành Viên
  10. Bà: Đỗ Thị Ngọc Hương Tổ Trưởng XH Thành Viên
  11. Bà: Nguyễn Thị Thái Châu        Kế toán                            Thành viên
  12.Ông: Trần Anh Tú                 Giáo viên            Thành viên
  13.Ông: Nguyễn Đức Hậu Giáo viên            Thành viên
  Điều 2. Ban quản trị, biên tập website có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý và tổ chức hoạt động của website theo quy định của pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm hoạt động theo quy chế đã được ban hành.
  Kinh phí chi cho hoạt động của Website theo Quy chế chi tiêu nội bộ.
   Điều 3. Các bộ phận kế hoạch tài vụ, chuyên môn, Giáo viên và nhân viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành theo quyết định này.
            Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được sử dụng cho những năm tiếp theo. Nếu cần thay đổi nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế thì dựa vào Quyết định mới ban hành có hiệu lực thi hành./.
                                                                              
  Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
  -    Như điều 3;
  -    Phòng GD-ĐT Dầu Tiếng (để b/c );
  -  Lưu: VT.                  
      


  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
   
  (Kèm theo Quyết định số 20/QĐ-THMH  ngày 9  tháng 10 năm 2014
  của Hiệu trưởng Trường THCS Định An)
        1.  PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH TRONG BAN BIÊN TẬP - QUẢN TRỊ MẠNG.
   
  TT
  HỌ VÀ TÊN
  CHỨC VỤ
  NHIỆM VỤ
  
  01    
   Lê Văn Hải
  Trưởng ban
  Phụ trách quản lý chung, duyệt kế hoạch.
  
  02
   Hồ Thị Yến
  Phó trưởng ban
  Phụ trách Cập nhật kiểm duyệt bài giảng, SKKN của GV. Đưa đề kiểm tra, chất lượng năm học. Phụ trách biên tập bài Chi Bộ. 
  
  03  
   Nguyễn Thị Thu Hưởng
  Thành Viên Thường Trực
  Quản trị mạng, thường trực, báo cáo. Phụ trách việc đưa tin, bài, hình ảnh, quản lý Website… Hỗ trợ tổ XH đưa tài liệu lên Website
  
  04
  Võ Thị Hồng Nhung                 
  Thành viên
  Câp nhật kế hoạch công tác hàng tháng, hàng tuần. Phụ trách bài viết, Biên tập vi tính các bài viết.
  
  05  
  Trần Văn Lâm                  
  Thành viên
  Phụ trách bài viết, biên tập bài về Công đoàn, Nữ công, CB-GV-NV.
  
  06
  Lê Thị Thu Thủy                  
  Thành viên
  Phụ trách bài viết, biên tập về phong trào Đội, bài viết của học sinh, Văn nghệ của trường.
  
  07
  Nguyễn Thanh Hội            
  Thành viên
  Phụ trách bài viết, biên tập bài về hình ảnh hoạt động Đoàn
   
  Gửi ý kiến

  Danh lam thắng cảnh

  Tin tức tổng hợp

  Xem báo